Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο Smart Evac

Η εταιρεία μας συμμετέχει στο έργο Smart Evac μαζί με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Το έργο αφορά σε…